PRIVĀTUMA POLITIKA

PRIVĀTUMA POLITIKA

SIA Newsec LV (turpmāk – Izsolītājs vai NEWSEC) īpaši ciena Jūsu (apmeklētāju, reģistrētu lietotāju, dalībnieku vai pircēju) privātumu, tāpēc apkopo, glabā, izmanto un atklāj Jūsu personas datus, ieskaitot Personas datus, kurus Jūs iesniedzat, izmantojot NEWSEC pārvaldītu elektronisko izsoles platformu un kas ir pieejami vietnē https://izsoles.newsec.lv/ (turpmāk – Vietnē), tikai kā aprakstīts šajā Privātuma politikā ievērojot piemērojamos tiesību aktus.

DEFINĪCIJAS

Privātuma politikas definīcijās un terminos, kas rakstīti ar lielo burtu, ir tāda pati nozīme kā Vietnes lietošanas noteikumos, citos dokumentos un noteikumos un (vai) citās tīmekļa vietnē pieejamās prasībās un norādījumos, izņemot gadījumus, kad tiek sniegtas definīcijas šajā dokumentā un uzrakstītas ar lielo burtu, zem zemāk norādītās nozīmes:

Anonimizēta informācija – informācija, kas nav saistīta ar Jūsu Personas datiem; anonimizēta informācija neļauj identificēt konkrētas personas, un tā tiek savākta automātiski vai izveidota, izmantojot personas datus, bet neiekļaujot tādus datus kā Jūsu vārds vai uzvārds, vai citus datus, kas ļautu Jūs identificēt;

Personas Dati – jebkāda informāciju par Jums kā fizisku personu, kura ir identificējama vai var tikt identificēta; fiziska persona, kuras identitāti var identificēt, ir persona, kuras identitāti var identificēt tieši (izmantojot tādu identifikatoru kā vārds un uzvārds, interneta identifikators) vai netieši (saskaņā ar vienu vai vairākām fiziskām, fizioloģiskām, ģenētiskām, psiholoģiskām, ekonomiskām, kultūras vai sociālās identitātes pazīmēm).

Sīkdatnes – mazs fails, kas tiek nosūtīts pārlūkprogrammā un saglabāts jūsu datorā, mobilajā tālrunī vai citā ierīcē, kuru izmantojat, lai izveidotu savienojumu ar vietni.

VISPĀRĪGI NOTEIKUMI

NEWSEC nodrošina Jūsu personas datu, kas tiek iesniegti, izmantojot Vietnes rīkus, drošību un konfidencialitāti saskaņā ar Privātuma politikas noteikumiem.

Pārraidot Personas datus caur Vietni, Jūs apstipriniet, kas piekrītat Privātuma politikai un noteikumiem, kā arī apstiprinat savu piekrišanu savu personas datu apstrādei saskaņā ar Privātuma politiku.

Privātuma politika ir obligāta jebkurai personai, kas apmeklē Vietni un / vai, izmantojot tās rīkus, veic pieprasījumus par Vietnē norādītajiem kontaktiem, piedalās Nekustamā īpašuma izsolēs un jebkādā citā veidā izmanto Vietni, jebkādus pakalpojumus, rīkus, kas pieejami Vietnē, vai jebkādu Vietnes saturu. Ja jūs nepiekrītat šai Privātuma politikai vai kādam no tās pakalpojumiem, Jūs nedrīkstat izmantot Vietni un jebkādus pakalpojumus, Vietnē pieejamus rīkus vai jebkuru citu Vietnes saturu.

NEWSEC patur tiesības pārskatīt (ieskaitot modificēt, grozīt, papildināt, anulēt) šo Privātuma politiku vai jebkuru tās daļu saskaņā ar noteikumiem, kas noteikti Vietnes lietošanas noteikumos.

NEWSEC patur tiesības pēc saviem ieskatiem mainīt, modificēt, pievienot, noņemt, pārtraukt, anulēt vai izbeigt jebkuru Vietnes un (vai) Vietnes pakalpojumu daļu bez iepriekšēja brīdinājuma.

ANONĪMAS INFORMĀCIJAS ANONIMITĀTE UN AUTOMĀTISKĀ APSTRĀDE

Vietne rada iespēju to izmantot anonīmi, t.i. izmantot Vietni tādā veidā, ka, izmantojot Vietnes rīkus, par Jums tiks apkopota tikai anonimizēta informācija. Jūs varat izmantot Vietni anonīmi līdz brīdim, kad nolemjat to mainīt vai tiklīdz nolemjat veikt darbības, kurām nepieciešama Jūsu personas datu izpaušana (piemēram, lai izveidotu kontu vai izveidotu savienojumu ar savu kontu, reģistrētos izsolēs utml.).

Mēs informējam, ka Vietne automātiski apkopo tos anonīmos datus par Jums, kas ir sīkdatņu failos. Plašāka informācija par sīkdatņu izmantošanu ir sniegta Privātuma politikas 9. sadaļā.

DATU APKOPOŠANA UN LIETOŠANA

Katru reizi, kad Apmeklētājs, Reģistrēts lietotājs un (vai) Izsoles dalībnieks apmeklē Vietni, Vietnes serveri īslaicīgi saglabā informāciju par ierīci, kas izveido savienojumu. Šajā procedūrā, neatkarīgi no Apmeklētāja, Reģistrētā lietotāja un (vai) Dalībnieka darbībām, norādītā Anonīmā informācija tiek automātiski savākta un saglabāta, kamēr tā tiek izdzēsta automātiski vai manuāli. Šī anonīmā informācija tiek savākta un apstrādāta, lai Apmeklētājs, Reģistrētie lietotāji un (vai) Dalībnieki varētu izmantot Vietni (pieteikties) un lai garantētu pastāvīgu sistēmas drošību un stabilitāti, tīkla infrastruktūras tehnisko administrēšanu, kā arī optimizētu Vietni un vienlaikus arī NEWSEC aktivitātes un iekšējās statistikas vajadzībām. Turklāt IP adresi var izpētīt un izmantot noteikumu pārkāpumu gadījumos, uzbrukumos Vietnes infrastruktūrai un citos gadījumos, ja to paredz Privātuma politika vai piemērojamie tiesību akti.

Izveidojot kontu vai piedaloties izsolēs, NEWSEC vāc un saglabā Personas datus, kas identificē Reģistrēto lietotāju un (vai) Dalībnieku. Tādā gadījumā atkarībā no faktiski sniegtās informācijas, ieskaitot Personas datus, var vākt un uzglabāt:

Vārds un uzvārds, adrese, telefona numur, e-pasta adrese, uzņēmuma informācija, kad un vai Jūs to pārstāvat un jebkāda cita informācija;

lai atmaksātu sākotnējo dalībnieka maksu, var pieprasīt bankas konta numuru;

IP adrese un reģistrēta lietotāja identifikators (kuru piešķir sistēma);

Rēķinu sagatavošanai – finanšu informācija, kuru sniedzat, pērkot izsoles objektus, ja nepieciešams, arī PVN maksātāja kods;

Informācija par jūsu darbībām, kuras Jūs veicat Vietnē kā reģistrēts lietotājs un (vai) dalībnieks (ieskaitot dalības vēsturi izsolēs);

Cita informācija, kas saistīta ar Jūsu darbībām, kas veiktas, piedaloties vietnes izsolēs, ieskaitot datus par standarta pieteikšanās informāciju;

Papildu informācija no Jums vai par Jums, kas šajā dokumentā nav īpaši aprakstīta (piemēram, informācija, kas saistīta ar Jūsu pieteikumiem NEWSEC);

NEWSEC var apkopot informāciju par Jūsu ierīci, kuru izmantojat, lai izveidotu savienojumu ar Vietni, piemēram, personālo datoru, piezīmjdatoru, mobilo tālruni utml. Vietnes administrēšanas nolūkos;

Cita informācija, kas saistīta ar Apmeklētāja, reģistrēta lietotāja un (vai) dalībnieka darbībām no mijiedarbības ar Vietni, Vietnes pakalpojumiem, saturu un reklāmu, ieskaitot diskusijas, tērzēšanu, saraksti, izmantojot Vietni, mums nosūtīto saraksti, ierīces ID, savienojuma informācija, statistiku par lapas skatījumiem, pārsūtīšanu uz un no Vietnes, reklāmas datus un standarta tīmekļa žurnāla informāciju;

Cita informācija, ko esat sniedzis Vietnē, ieskaitot izvēli saņemt vai nesaņemt NEWSEC biļetenus, kā aprakstīts Privātuma politikā.

Jūsu personas datu vākšanas galvenais mērķis ir nodrošināt, lai Jūsu darbības, veicot darbības Vietnē un piedaloties izsolēs un iegādājoties izsoles objektus, tiktu veiktas nevainojami un bez pārtraukumiem, visas operācijas būtu drošas, efektīvas un individuāli pielāgotas. Jūs piekrītat un apstiprināt, ka NEWSEC ir tiesības izmantot Jūsu personas datus, ieskaitot datus, kas norādīti privātuma politikas Noteikumos, šādiem mērķiem:

pēc pieprasījuma nodrošina NEWSEC pakalpojumus, Vietņu pakalpojumus un apmeklētāju, reģistrētu lietotāju un / vai dalībnieku atbalstu;

iekasē sākotnējās dalībnieku nodevas un novērš darbības traucējumu problēmas;

novērstu, atklātu un izmeklētu jebkādas aizliegtas vai nelikumīgas darbības Vietnē;

pielāgot, noteikt un uzlabot NEWSEC pakalpojumus, tīmekļa vietnes pakalpojumus, saturu un reklāmu;

veikt nekustamo īpašumu Izsoles, t.i. organizēt izsoles, slēgt un izpildīt izsoles priekšmetu pirkuma līgumus ar izsoles uzvarētājiem un (vai) pircējiem (izsoles dalībnieku, uzvarētāju, pircēju identifikācija, izsoles objekta pārdošana, norēķinu organizēšana un izpilde un citas saistības, kas rodas no nekustamā īpašuma pirkšanas attiecībām izsolēs);

veikt tiešo mārketingu, lai nosūtītu Jums jaunumus (tikai ar Jūsu atsevišķu piekrišanu);

nodrošināt piekļuvi tīmekļa vietnes pakalpojumiem un informācijai, kā arī citiem mērķiem, kas norādīti konkrētajā gadījumā, kad informācija tiek savākta.

Privātuma politikas noteikumos norādīto personas datu iesniegšana ir brīvprātīga, taču obligāta, lai nodrošinātu vietnes pareizu un pilnīgu izmantošanu.

NEWSEC saglabā faktiskos datus par Jūsu dalību izsolēs un izsoles objektu pirkumus. Izmantojot kontā instalētos rīkus, Jūs varat apskatīt savu dalību izsolēs un piedāvāto cenu vēsturi, izsoles objektu iegādi un mainīt savus datus. Jums ir jādrošina sava konta piekļuves datu drošība, neatklājiet tos trešajām personām.

JAUNUMU VĒSTULES UN E-PASTA LIETOŠANA

Īstenojot likumīgas intereses kā nekustamā īpašuma konsultāciju uzņēmumam sniegt pakalpojumus mūsu klientiem, mēs sūtam Jums biļetenus par notiekošajām izsolēm, izsoļu objektiem, pasākumiem un līdzīgiem NEWSEC pakalpojumiem, ja Jūs iepriekš neesat iebildis pret šādiem paziņojumiem. Citiem mērķiem mēs apstrādājam Jūsu datus tikai ar Jūsu atsevišķu piekrišanu. Kad dati tiek apstrādāti ar Jūsu piekrišanu, Jūsu piekrišana ir brīvprātīga un nav nepieciešama vietnes izmantošanai vai dalībai izsolē. Jebkurā laikā varat atteikties no jaunumiem, izmantojot tīmekļa vietnes informāciju, kas nosūtīta pa e-pastu vai sazinoties ar NEWSEC.

Jūs nevarat atteikties no NEWSEC saņemt administratīvu informāciju par piedalīšanos izsolēs, kas ir pakalpojums, ko piedāvā NEWSEC vai tīmekļa vietne (ieskaitot noteikumus). Jūs arī nedrīkstat atteikties saņemt ziņojumus no NEWSEC, kas sniedz juridisku informāciju, kas saistīta ar Vietnes izsolēm un (vai) izmantošanu.

IZFORMĀCIJAS IZPAUŠANA

Mēs varam atklāt Jūsu personisko informāciju, lai reaģētu uz juridiskajām prasībām, ieviestu mūsu politikas, reaģētu uz visām prasībām vai citu saturu, kas pārkāpj citu trešo personu tiesības, vai lai aizsargātu ikvienas personas tiesības, īpašumu vai drošību. Šāda informācija tiks atklāta saskaņā ar piemērojamajiem Latvijas Republikas un Eiropas Savienības likumiem un noteikumiem.

Jūs piekrītat un apstiprināt, ka NEWSEC varētu sniegt Jūsu personas datus:

NEWSEC partneriem – trešajām personām, ar kurām sadarbojas NEWSEC, rīkojot izsoles vai sniedzot citus pakalpojumus kā trešo personu pakalpojumu sniedzēji. Piemēram, NEWSEC partneriem, kuri sniedz pakalpojumus maksājumu iekasēšanai, citiem pakalpojumiem, kurus pasūtījis reģistrēts lietotājs un (vai) dalībnieks, kā arī NEWSEC partneriem, kuri sniedz palīdzību Vietnei un (vai) Vietnes uzturēšanu, citus pakalpojumus kas palīdz NEWSEC attīstīt sniegtos pakalpojumus vai veikt citas darbības vietnē;

citām trešajām personām, kad Jūs iesniedzat atbilstošu pieprasījumu apstrādāt savus personas datus (vai trešajām personām, par kurām Jūs esiet nepārprotami skaidri informēts kādā citā veidā un par informācijas sniegšanu ir panākta vienošanās, izmantojot konkrēto pakalpojumu);

citiem uzņēmējdarbības subjektiem, ja NEWSEC apvienojas ar citu juridisku personu, NEWSEC iegādājas citu juridisku personu vai cita juridiska persona iegūst NEWSEC, arī gadījumos, kad vietne vai aktīvi, kas saistīti ar vietni, tiktu nodoti.

Privātuma politikas noteikumos norādītajos gadījumos NEWSEC pārsūtīs minimālu daudzumu Jūsu personas datu. Citos gadījumos bez Jūsu skaidras (iepriekšējas vai atsevišķas) piekrišanas NEWSEC nepārsūtīs Jūsu personas datus trešajām personām, izņemot gadījumus, kad tas ir jādara, lai ieviestu Privātuma politiku, vai ja NEWSEC būtu juridiski saistoši to darīt.

JŪSU TIESĪBAS UN PIENĀKUMI SAISTĪBĀ AR JŪSU PERSONAS DATU APSTRĀDI TĪMEKĻA VIETNĒ

Reģistrējoties (Apmeklētājs), t.i. atverot kontu vietnē vai reģistrējoties izsolē (Dalībnieks), Jums tiks lūgts iesniegt savus personas datus.

Kļūstot par Reģistrētu lietotāju un izveidojot kontu, varat ieejot savā kontā un patstāvīgi pārvaldīt savus personas datus, kas tiek iesniegti reģistrācijas formā (lai mainītu vai atjauninātu).

Jūsu parole ir Jūsu konta atslēga. Veidojot paroli, lūdzu, izmantojiet unikālus ciparus, burtus un īpašas zīmes un nevienam neatklājiet savu paroli. Jebkurā laikā varat mainīt savu paroli, ieejot savā kontā. Ja aizmirstat paroli vai ieejot kontā rodas kādas citas problēmas, lūdzam Jūs noklikšķināt uz "Aizmirsāt paroli?" saiti tīmekļa vietnē vai sazinieties ar NEWSEC, izmantojot kontaktinformāciju, kas norādīta privātuma politikas noteikumos.

Ja atklājat citām personām savu paroli vai citu informāciju par savu kontu, Jūs būsiet atbildīgs par visām darbībām, kas veiktas, izmantojot Jūsu kontu. Mēs informējam, ka gadījumā, ja Jūs izveidojat savienojumu ar vietni, vienlaikus izmantojot koplietojamu vai publisku datoru, kāda informācija par Jums var būt redzama citām personām, kuras izmantos datoru pēc Jums. Ja datoru izmantojat kopā ar citām personām, Jums ir jāiziet no sava konta, kad esat pabeidzis to lietot. Tas ir nepieciešams pat tad, kad atstājat datoru tikai uz brīdi. Tādā veidā Jūs varēsiet būt drošs, ka citas personas neredzēs, neizmantos un nemainīs Jūsu informāciju vai datus.

Ja pazaudējat paroli, iespējams, ka Jūs nevarēsiet veikt kontroli pār saviem datiem, un Jums, iespējams, radīsies saistības, par kurām Jūs būsiet atbildīgs. Tāpēc, ja Jums ir aizdomas, ka kāds cits varētu izmantot Jūsu paroli, Jums pēc iespējas ātrāk jāinformē NEWSEC, izmantojot kontaktinformāciju, kas norādīta privātuma politikas noteikumos, un jāmaina parole.

Ja Jūsu personas dati tiek mainīti vai tie ir neprecīzi, Jūs apņematies un plānojat atjaunināt savus personas datus, izmantojot vietnes funkcijas vai pēc iespējas ātrāk sazinoties ar NEWSEC, izmantojot kontaktpersonas, kas norādītas privātuma politikas noteikumos.

Ja vairs nevēlaties izmantot Kontu un vēlaties to izdzēst, varat to izdzēst ar Vietnes rīkiem vai iesniegt pieprasījumu NEWSEC kontaktpersonām, kas norādītas Privātuma politikas noteikumos. NEWSEC ir tiesības apstrādāt Jūsu personas datus līdz Jūsu konta dzēšanai saskaņā ar Privātuma politiku un (vai) noteikumiem. Jūsu konts un personīgie dati tiek dzēsti saskaņā ar Privātuma politikas noteikumiem. Pēc konta dzēšanas Jūs varat zaudēt piekļuvi saviem datiem, kas atrodas Kontā, ja vien Privātuma politikā vai noteikumos nav noteikts citādi.

Lai nodrošinātu Jūsu personas datu apstrādi Privātuma politikas nolūkos, Jūsu personas dati var tikt glabāti ne ilgāk kā 2 (divus) gadus, rēķinot no Jūsu pēdējās piekļuves Jūsu kontam, no Jūsu pēdējās dalības izsolē vai izsoles objekta pirkšanā, izmantojot vietni, vai kad Personas dati tiek apstrādāti Privātuma politikas noteikumos paredzētajiem mērķiem, no brīža, kad Jūs sniedzat savu piekrišanu, izņemot piemērojamajos tiesību aktos paredzētos izņēmumus.

DATU AIZSARDZĪBA

NEWSEC, pirmkārt, cenšas nodrošināt sava apmeklētāja, reģistrēta lietotāja, dalībnieku un (vai) pircēja datu drošību. Lai nodrošinātu pārsūtītās informācijas un datu drošību, NEWSEC ievieš tehniskus un organizatoriskus pasākumus, kas atbilst pakalpojumu drošības standartiem. NEWSEC izmanto saprātīgus fiziskus, elektroniskus un procesuālus pasākumus un metodes, lai aizsargātu informāciju no nozaudēšanas, zādzības vai jebkādas neatļautas izmantošanas, izpaušanas vai izmaiņām.

Mēs vēlamies pievērst Jūsu uzmanību, ka neskatoties uz to, ka NEWSEC izmanto atbilstošus iepriekš norādītos pasākumus, NEWSEC nevar garantēt absolūtu Jūsu Personas datu drošību, jo tie tiek iesniegti un apkopoti Internetā. Arī NEWSEC veiktie pasākumi var būt nepietiekami, ja neievērosiet drošības noteikumus. Reģistrētie lietotāji un (vai) dalībnieki nedrīkst atklāt sava konta piekļuves datus trešajām personām. Lūdzu, ņemiet vērā, ka vietne lūgs Jums iesniegt savu e-pastu un paroli tikai tad, kad mēģināt ieiet savā kontā. Lai nepiederošas personas nevarētu piekļūt Jūsu kontam, lūdzam pēc tā izmantošanas izejiet no sava konta un (vai) vietnes.

Ar savām darbībām Jūs varat arī samazināt nesankcionētas piekļuves personas datiem risku, ja rīkojaties piesardzīgi un izvēlaties pārdomātus drošības pasākumus, piemēram, izvēloties sarežģītu paroli, izmantojot jaunāko pretvīrusu programmatūru utml.

Jums ir tiesības lūgt NEWSEC sniegt Jums visu informāciju par Jūsu personas datiem, ko apstrādā NEWSEC, Jums ir arī tiesības lūgt NEWSEC labot (mainīt, papildināt un atjaunināt) vai izdzēst šādus datus vai ierobežot šādu datu apstrādes saskaņā ar piemērojamajiem tiesību aktiem. Jums saskaņā ar šo Privātuma politiku ir arī tiesības uz Jūsu personas datu apstrādes mērķa noteikšanu, un Jūsu personas datu apstrādes piekrišanas atsaukšanu tiešos mārketinga nolūkos, neskarot Jūsu datu apstrādes likumību, izmantojot šādu iespēju atsaucot piekrišanu, Jums ir arī tiesības uz Personas datu nodošanu. Ja vēlaties izmantot šīs tiesības, lūdzu, sazinieties ar NEWSEC, izmantojot kontaktinformāciju, kas norādīta Privātuma politikas noteikumos. Mēs arī informējam Jūs, ka Jums ir tiesības iesniegt sūdzību uzraudzības iestādei, ja uzskatāt, ka tiek pārkāptas Jūsu tiesības saistībā ar Personas datu apstrādi.

SĪKDATŅU POLITIKA

Sīkdatnes tīmekļa vietnē tiek izmantotas šādiem mērķiem:

  • atbilstošai vietnes darbībai un pārlūkošanas uzlabošanai;
  • tīmekļa vietnes statistikas datu vākšanai (ieskaitot vietnes novirzīšanas aprēķināšanu) un vietnes izstrādei.

Pirmoreiz piekļūstot vietnei, Jūs redzēsiet informācijas līniju, kura satur saiti uz Privātuma politiku, kurā ir informācija par sīkdatnēm, kas tiek instalētas un izmantotas šajā vietnē. Turpinot pārlūkot vietni vai noklikšķinot uz pogas "x", Jūs apstiprināt, ka piekrītat un atļaujat vietnei instalēt sīkdatnes Jūsu sasaistes ierīcē (datorā, planšetdatorā, viedtālrunī utml.).

Šīs privātuma politikas pielikumā Nr.1. ir sniegta detalizēta informācija par sīkdatnēm, kuras tiek izmantotas tīmekļa vietnē.

Izmantojot pārlūkprogrammu, Jūs jebkurā laikā varat bloķēt sīkdatņu izmantošanu un noņemt sīkfailus. Papildinformāciju par to, kā pārvaldīt sīkfailus pārlūkprogrammā, skatieties cilnē Palīdzība interneta pārlūka izvēlnē. Tomēr mēs vēlamies vērst Jūsu uzmanību uz to, ka šajā gadījumā Jūs, iespējams, nevarēsiet pilnībā izmantot visas Vietnes funkcijas, jo Sīkfailu bloķēšana vai izdzēšana var ietekmēt dažas tīmekļa vietnes funkcijas.

Šī Privātuma politika aptver un atklāj informāciju, kuru mēs no Jums iegūstam caur vietni, ja vien šajā Privātuma politikā nav skaidri noteikts citādi. Ja Jūs, izmantojot vietni vai citas interneta vietnes, atklājat savus personas datus citām personām neatkarīgi no tā, vai viņi ir Apmeklētāji, reģistrēti lietotāji vai citas trešās puses, atbilstošas informācijas izmantošanai un izpaušanai var tikt piemēroti citi noteikumi.

NEWSEC nepārvalda Privātuma politikas un (vai) citus noteikumus, kurus Jums piemēro trešās puses. Tādēļ Jums uz savu atbildību un pēc saviem ieskatiem ir pienākums tos ievērot tajos gadījumos, kad tas Jums tiek piemērots. NEWSEC nav saistoša citu vietņu Privātuma politika vai jebkurš cits saturs, atsaucoties uz citām vietnēm vai arī gadījumos, kad citās vietnēs ir atsauce uz šo vietni. Šīm vietnēm var būt savas Privātuma politikas, ar kurām Jums ir ieteicams iepazīties. Nospiežot atsauci, logotipu vai jebkuru citu Vietnes elementu vai izmantojot Vietnē pieejamos pakalpojumus, mēs norādam, ka jebkurā laikā, kad nospiežat jebkuru no minētajiem elementiem, Jūs varat pamest vietni.

NEWSEC neiegūst no trešajām personām nekādu informāciju par Jums, izņemot gadījumus, kad tas noteikts Privātuma politikā, arī gadījumos, kad tiek pārkāptas tiesību normas vai trešo personu tiesības.

NOBEIGUMA NOTEIKUMI

Privātuma politika ir neatņemama un Noteikumu sastāvdaļa. Jautājumus, ko nereglamentē šī Privātuma politika, regulē Vietnes lietošanas noteikumi un citi Noteikumu dokumenti.

Ja Jums ir nepieciešama palīdzība saistībā ar jautājumiem un pretenzijām, kas saistīti ar Jūsu pieteikumu, mēs lūdzam Jūs sazināties ar NEWSEC, izmantojot kontaktus, un mēs centīsimies atbildēt uz visiem Jūsu pieprasījumiem saskaņā ar procedūru, kas noteikta Vietnes lietošanas noteikumos.

Pielikums Nr. 1

Nr.

Sīkdatnes

Nosaukums

Datu apstrādes

mērķis

Izveides brīs

Date of expiry

Izmantotie dati

1.
Sīkdatnes, kas nepieciešamas vietnes darbībai
october_session
Sīkdatnes, kas nepieciešamas vietnes darbībai
Ienākot Vietnē
2 stundas no lietotāja pēdējās darbības veikšanas Vietnē
Kodēti iestatījumi lietotāja vietnes apmeklējumam: meklēšanas filtru vērtības utt.
2.
user_auth
user_auth
Sīkdatnes, kas nepieciešamas
A cookie, necessary for the logged in user's functionality
Veiksmīgi ienācis profilā ar savu lietotāja vārdu un paroli
5 gadus pēc pēdējās darbības veikšanas Vietnē vai līdz Vietnes slēgšanai, vai izbeidzot lietotāja sesiju Vietnē
Kodēti tehnisko datu iestatījumi (unikāls ID), kas nepieciešami lietotāja darbības nodrošināšanai
3.
__cfduid
__cfduid
Mākoņdatošamas darbības nodrošināšana
Ienākot Vietnē
1 gads

4.
_ga
_gid
_gat
_ga
_gid
_gat
Google Analytics statistikas sistēmai, kurā tiek saglabāta informācija par lietotāja vietņu apmeklējumiem, skaitu, laiku, pārlūka datiem utt.
Ienākot Vietnē


Mēs informējam Jūs, ka šajā Mājas lapā tiek lietotas sīkdatnes (Cookies). Vairāk par sīkdatnēm Jūs variet uzzināt šeit šeit. Jūs variet atcelt savu piekrišanu jebkurā laikā, mainot Interneta pārlūgprogrammas iestatījumus un dzēšot saglabātās sīkdatnes.
x